5.71 Морський (річковий) порт чи вокзал / ДСТУ

Знак 5.71 «Морський (річковий) порт чи вокзал» застосовується для позначення місця розташування морського (річкового) порту чи вокзалу

Номер знаку 5.71 «Морський (річковий) порт чи вокзал» наявний у ДСТУ 4100-2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» та конфліктує зі знаком 5.71 «Початок прикордонної смуги» у Постанові Кабінему Міністрів України «Про Правила дорожнього руху»

Інше з правил дорожнього руху