5.48 Кінець населеного пункту

Кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.47 Початок населеного пункту

Найменування і кінець забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги Правил дорожного руху, що визначають порядок руху в населених пунктах

Інше з правил дорожнього руху